Nej, partierna kommer inte frivilligt sluta utse eget folk

Jag ger mig inte i frågan om de skadliga effekterna av partiernas rätt att nominera nämndemän.

Merit Wager tar ny sats och citerar lagtexten, och verkar uppenbart tro att den på något sätt tar udden av den systemkritik som jag gav uttryck för här, och här. Men min poäng är att lagen som den ser ut inte hindrar partierna från att utse sitt eget folk till nämndemän. Så länge detta är möjligt kommer partierna naturligtvis att fortsätta välja in nämndemän med partitrogna åsikter, ofta lojala partiarbetare som man på detta behändiga (och kostnadsfria) sätt vill belöna.

Om man tror att partierna genom någon plötslig attitydförändring frivilligt ska ändra på sitt ”felaktiga agerande” är man…ganska naiv.

Jo, faktiskt.