Maria Abrahamsson

i Riksdagen

Samordning svaret på IS och tiggeri?

2015-05-25, måndag, kl. 21:46| Kommentera

Den av Alliansregeringen utnämnda antivåldsextremistsamordnaren Mona Sahlin (s) var häpnadsväckande slirig i gårdagens SVT Agenda. Av anledning som jag inte begriper försvarade Sahlin Stockholms stads totalsågade strategidokument om hur hemvändande IS- mördare ska bemötas. Så i kväll backade klokt stadens finansborgarråd Karin Wanngård (s) från dokumentet och flaggar för att bjuda in Alliansen till någon form av uppgörelse.

- Att Stockholm går före och nu arbetar fram en strategi mot våldsbejakande extremism är viktigt för att komma till rätta med ett växande samhällsproblem. Denna strategi vinner på att fullmäktiges partier i så bred enighet som möjligt kan stå bakom den. Majoriteten i stadshuset kommer nu att ta in synpunkter på Socialnämndens förslag och arbeta för en bred förankring när strategin slutligen behandlas av fullmäktige under hösten”, säger Wanngård.

Lättare om hjärtat blev jag också av dagens besked från regeringens nationella tiggerisamordnare Martin Valfridsson (m).

– Om du ska förbjuda tiggeri måste du antingen kriminalisera att be någon om hjälp eller kriminalisera givandet. Jag tycker inte att det är en bra lösning, säger Valfridsson.

I debatten bollas hej vilt med krav på att kriminalisera s k organiserat tiggeri. Vad det straffvärda organiserandet närmare bestämt består i är oklart, men det hindrar inte att endera dagen hojtar S, andra dagen M och tredje dagen FP: Förbjud organiserat tiggeri! Så länge jag inte begriper vad detta stridsrop går ut på och hur det ska kunna implementeras i lagstiftningen, ser jag ingen anledning att ompröva min linje.

Men samordning är bra? Överbevisa mig gärna om det.

Email

Suverän uppvisning i kvalificerat snömos

2015-05-21, torsdag, kl. 13:26| 1 kommentar

LyssnarEkot. Jihadiströrelsen Islamiska staten (IS) har tagit sig in på världsarvsområdet i den historiska staden Palmyra i Syrien. Människoliv eller kulturskatter spelar ingen roll. Död, ohygglig fasa och massaker.

Framför mig ligger Stockholms stads rödgrönrosa strategidokument om åtgärder mot våldsbejakande extremism (läs återvändande jihadkrigare).

Slutklämmen torde vara något av rekord i flummighet. En suverän uppvisning i kvalificerat snömos.

* Metodutveckling av ett förebyggande arbete.
Kombinationen av kompetensutveckling, informationsinsatser, utveckling av samverkansstruktur, internationellt erfarenhetsutbyte, och omvärldsbevakning kommer resultera i en metodutveckling som behöver befästas och implementeras.

(AxessPJ har skrivit upplysande om eländet på sin blogg).

Email

Lambertz ingen draghjälp i förhandlandet

2015-05-16, lördag, kl. 18:57| Kommentering avstängd

Varje reflekterande människa som över tid har följt de många olika turerna i Quickfallet måste vid det här laget ha insett att det kan ha sina risker att okritiskt svälja mediernas rapportering i uppmärksammade rättsfall. Så på den punkten har justitierådet Göran Lambertz nog ändå lyckats, dvs han har bidragit till att få upp allmänhetens ögon för att nyhetsrapportering inte alltid är objektiv och att journalister kan ha egna agendor. Liksom Lambertz. Men märk väl, jag ger mig inte in i själva sakdiskussionen. Har liksom ingen anledning till det.

Jag hade tänkt använda det här bloggtillfället för att skryta om min framgång på förra helgens förbundsstämma då jag helt mot min natur erbjöd den moderata förbundsstyrelsen i Stockholm stad en kompromiss. Mitt motionsyrkande gick ut på att moderatkompisarna i staden borde ompröva nämndemannasystemet, men i stället hörde jag mig själv säga där i talarstolen att  kanske kunde vi – förbundsstyrelsen och jag (och i bästa fall stämman) – komma överens om att nämndemännen ska bort i hov- och kammarrätterna? Något som förbundsstyrelsen i sitt svar på min motion sagt att den höll med om. Efter en lång och livlig och inte alls tokig debatt röstade stämman – och resultatet blev 89-82 till kompromissförslaget. Ett beslut som till och med Aftonbladets juridiskt kunnige krönikör Oisín Cantwell uppmärksammar här. Glädje är bara förnamnet på vad jag kände.

Med den förhandlingserfarenheten i bagaget åkte jag och kollegerna i KU i veckan på studieresa till Bryssel. Det var lärorikt på många sätt. Men den för mig personligen kanske största lärdomen, som bekräftade min förhandlingsframgång förra helgen, bjöd EU-räven Hans G Nilsson på: Det är bättre att vinna 50 procent av någonting än 100 procent av ingenting.

Polletten är på väg att ramla ner. Jag börjar begripa skillnaden mellan realpolitik och idépolitik. Skriver förresten på liknande tema i senaste numret av Advokaten (sid 28 ff här).

(Och nej, Lambertz är tyvärr ingen draghjälp i mitt fortsatta förhandlande om att den dömande verksamheten bör förbehållas yrkesdomare).

Email

Johansson tycker fortfarande att Lambertz bör avgå?

2015-05-03, söndag, kl. 16:15| 3 kommentarer

När jag bläddrar i Göran Lambertz vid det här laget redan hett omdiskuterade ”Quickologi” råkar boken falla upp på sidan 416. Där påminner Lambertz läsaren av denna domstolsreferattäta tegelsten att dåvarande ordföranden i riksdagens justitieutskott Morgan Johansson tyckte att han borde avgå från sin post som justitieråd i Högsta domstolen (här och här). Ja, dvs efter det att Lambertz gjort sig tolk för den falang som säkert vet att de åtta fällande morddomarna mot Thomas Quick inte var någon rättsskandal även om han senare beviljades resning och blev frikänd i samtliga fall.

Resten vet vi och min avsikt här är inte att förlänga debatten. Däremot konstaterar jag att domarnas oberoende gentemot riksdag och regering är inskrivet i grundlagen (RF 11:7) och att domarnas oberoende är en hörnsten i varje demokratiskt rättssamhälle. Ordinarie domare är i princip oavsättliga just för att de frimodigt ska kunna döma efter lag och samvete utan att behöva ta hänsyn till eventuell kritik från statsmakterna.

Morgan Johansson var inte justitieminister när han sa det, men väl en stark kandidat till posten. Och för tillfället har Sverige alltså en justitieminister som offentligt har uttalat att en utpekad domare i Högsta domstolen bör avgå. Det är onekligen en egendomlig situation.

Email

Moderaterna om tiggeriet – i bästa fall en testballong

2015-04-30, torsdag, kl. 18:41| 1 kommentar

I oktober 2013 röstade den moderata partistämman ja till partistyrelsens förslag att se över lagstiftning om människohandel och organiserat tiggeri, i bemärkelsen kriminalisera situationer där någon för egen vinnings skull utnyttjar annans utsatta ställning för tiggeri. Jag motsatte mig förslaget då men partistyrelsen med dåvarande justitieministern i spetsen vann.

Sedan hände ingenting.

Efter alliansens förlustval 2014 tillsatte mitt parti ett antal arbetsgrupper, varav en (skrålla ner till grupp 6 – Trygghet mot brott i hela Sverige) leds av min numera riksdagskollega Beatrice Ask. Valborgsmässoafton 2015 dammar Beatrice Ask tillsammans med partisekreterare Tomas Tobé av partistämmoförslaget från 2013 och skriver på DN Debatt ”därför kommer vi inför Moderaternas partistämma i höst föreslå att organiserande av tiggeri ska kriminaliseras”. Sedan hakas det på ytterligare förslag om bl a krav på tillstånd för att tigga pengar, bättre möjligheter för kommuner ”att säkerställa att illegala boplatser inte permanentas”, och möjliggörande för kommunerna att ”anställa personal som upprätthåller ordningsföreskrifterna”.

Spontant tänker jag att detta utspel är en testballong, avsedd att ta reda på hur folk kommer att reagera. För förslaget ger ju upphov till en mängd obesvarade frågor. Tillstånd för att få tigga? Vilka fattiga EU-migranter ska inte få tillstånd att tigga i Sverige? Om man inte får tillstånd att tigga – vad händer då? Jämfört med i dag? Och vad med förslaget att illegala bostäder inte får permanentas? Jag sympatiserar starkt med det men kruxet är bara – var ska de fattiga EU-migranterna slå upp sina bopålar under tiden som deras turiststatus ger dem all rätt att som fattiga vistas i Sverige och be om hjälp?

Och vidare – juridiskt och lagstiftningstekniskt är det jättesvårt att skilja en viss typ av ”organiserat” tiggeri från en annan. Vad skiljer rättsligt sett de skramlande bössorna till förmån för skolresan, från pappmuggen som den rumänska kvinnan räcker fram?

Men framför allt – innan man börjar prata om kriminalisering av ”organiserat tiggeri” är det bra om man veta hur utbrett detta fenomen är. Ingen vet  i dagsläget – inte heller polisen – om det tiggeri vi nu ser är organiserat av brottssyndikat eller internationella ligor, inte ens Ask och Tobé påstår detta. Alla reflekterande människor har noterat att antalet tiggare på Sveriges gator har ökat sedan hösten 2013. Men det behöver inte betyda att det har blivit fler samvetslösa typer som skor sig på andras tiggeriverksamhet. Ökningen kan ha helt andra orsaker, som att det bland nödlidande och utsatta romer i Rumänien och Bulgarien har spridit sig en kunskap om att tiggande landsmän behandlas jämförelsevis väl i Sverige. Att de betraktas som människor, inte som parasiter eller kriminella.

Jag säger inte att mina partikamrater är helt fel ute. Men de förenklar en i grunden mycket svår frågeställning, och de kommer farligt nära en sådan signalpolitik som vi moderater i andra sammanhang brukade varna för. Och framför allt kan det var klokt att invänta den utredning och de förslag som tidigare moderate statssekreteraren, nu ”tiggerisamordnaren” Martin Valfridsson kommer att redovisa i närtid. Så att faktaunderlaget blir så bra som möjligt för nya utspel och åtgärder.

Email
  • Mina tweets

  • De fem senaste inläggen

  • Följ mig via RSS