Maria Abrahamsson

i Riksdagen

Statsrådet Ygeman sa: Polisen ska arbeta med just den frågan

2015-10-04, söndag, kl. 09:18| Kommentera

I går talade ex-muslimen Mona Walter på Rinkeby torg under polisbeskydd. Ackompanjerad av bu-rop hävdade hon att hon och alla andra människor har rätt att uttrycka sin mening, också om det gäller kritik mot islam och sharia. Provocerande, hon har inte här att göra, tyckte många. Om det inte vore för att jag missat att stämma av säkerhetsläget med riksdagen hade jag själv slutit upp på torget i Rinkeby. Inte av solidaritet med Walter utan för att markera det självklara i att i Sverige gäller svenska lagar. Vi har religionsfrihet men vi får aldrig acceptera förtryck och våld i någon som helst religions namn – aldrig.

Sakine Madon skriver starkt i Expressen om rätten att slippa slöja. Madon påminner om att muslimska kvinnor i förorten förtryckts och utsätts för våld i hederns namn och att alla vänsterpartistiska feminister inte riktigt gillar den ”debatten”. En debatt som man från samma tungt vänsterideologiskt feministiska håll sedan har beklagat att man hamnade snett i.

När statsrådet Anders Ygeman med ansvar för regeringens kriminalpolitik i torsdags medverkade i riksdagens frågestund passade jag på att fråga vad statsrådet vet om det hedersrelaterade våldet och förtrycket mot kvinnor och HBTQ-personer i förorten. På den frågan svarade statsrådet undvikande att brottsstatistiken ansvarar Brottsförebyggande rådet för, eller Statistiska centralbyrån, inte han. Ygeman försäkrade dock ”att polisen ska arbeta med just den frågan”. Replikskiftena mellan oss kan avlyssnas/ses här (skrålla ner till Maria Abrahamsson).
Och vi tar det en gång till. Statsrådet Ygeman sa att ”polisen ska arbeta med just den frågan”. Det svaret är mycket tydligt, och kommer att följas upp. Lita på mig!

För att återknyta till Mona Walter och Rinkeby. En tolerant hållning och en öppen attityd gentemot alla religioner hör oupplösligt samman med svenska värderingar. Men det betyder inte att specifikt svenska traditioner måste gömmas undan i mötet med islam och andra trosläror. Den felsynen gör sig dessvärre Stockholms biskop Eva Brunne skyldig till när hon nu vill ta bort de kristna symbolerna i Sjömanskyrkan i Frihamnen.

Kyrkans föreståndare Kicki Wetterberg bemöter biskopens utspel:

– Jag har inga problem med att muslimska eller hinduiska sjömän kommer hit och ber. Men jag anser att vi är en kristen kyrka, så vi behåller symbolerna. Om jag besöker en moské ber jag inte dem ta ner sina symboler. Det är ju mitt val att gå in där.

Klokt resonerat, mycket klokt!

Email

Klämkalendern 2016 är den perfekta julklappen

2015-10-01, torsdag, kl. 20:41| Kommentera

Tack P4 Kalmar för att jag i arla morgonstund (cirka 2:17:20 in i sändningen) fick göra reklam för Klämkalendern 2016.

Att klämma på sina bröst är ingen garanti alls mot att drabbas av bröstcancer, men klämmandet har det goda med sig att ondsinta knölar kan upptäckas i tid och därmed räddas liv!

Så för mig var det bara självklart att medverka och investera i Klämkalendern. Den funkar perfekt som julklapp – samtidigt som intäkterna går till drabbade medsystrar och bröstcancerforskningen.

Så beställ ett gäng du med!

Email

Ideella organisationer har blivit starkare med avdragsrätt för gåvor

2015-09-11, fredag, kl. 20:00| Kommentering avstängd

Det var nog olämpligt att göra raketen, så jag avstod. Men oj vad den hade suttit fint! För elefanten som sedan kl 10.00 i förmiddags och hela dagen stått parkerad mitt i rummet hos anrika Nalen flög ut genom dörren i samma sekund som Hjärta till hjärtats ordförande Jörgen Ljung uppmanade regeringen att ompröva sitt beslut att skrota avdragsrätten för gåvor.

I förmiddags anslöt jag mig till konferensen om ”Samverkan mellan idéburna organisationer som arbetar med utsatta EU-medborgare i Bulgarien och Rumänien”. Ni som inte var där läste kanske på DN Debatt att regeringen och dess nationella samordnare i tiggerifrågan, Martin Valfridsson, har landat i att det är bättre att man skänker pengar till organisationer som på plats kan hjälpa tiggarna i deras hemländer än att vi stoppar mynt i deras muggar utanför Coop och ICA. Eller så här – det kan man också göra, men viktigast är att man skänker pengar till organisationerna som hjälper på plats.

Rätt många av de organisationer som hjälper på plats var på plats när regeringen kallade till konferens på Nalen tidigare i dag. Vi som satt i auditoriet och lyssnade visste nog redan att de ideellt arbetande organisationerna gör oerhört viktiga insatser både när det gäller att akut lindra nöden, dvs ge fattiga människor och deras barn mat för dagen, och någorlunda ge dem möjligheter att sköta hygienen. Men de ideella organisationerna hjälper också mer långsiktigt. Till exempel när Rädda Barnen bidrar till att fattiga barn i Rumänien och Bulgarien kan gå i skola och utbilda sig så att barnen kan skapa sig ett bättre liv än sina fattiga föräldrar och slippa tigga. Dvs göra ”klassresan”.

Det ansvariga statsrådet Åsa Regnér hade tyvärr lämnat konferensen när Hjärta till hjärtats ordförande Jörgen Ljung uppmanade regeringen att ompröva sitt beslut att skrota avdragsrätten för gåvor till ideella föreningar. Jag har förklarat varför det beslutet är olyckligt, här.

Men vi som efter lunch var kvar på Nalen noterade att de ideella organisationerna som medverkade i den avslutande panelen (Hjärta till hjärta, Röda Korset, SOS Barnby, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Erikshjälpen, Läkarmissionen, Hoppets stjärna, SAM-hjälp) om än försiktigt men ändå applåderade Jörgen Ljungs uppmaning till regeringen:

Ompröva beslutet att skrota avdragsrätten för gåvor.

Email

Extra tusenlapp kan betyda mycket för den som är på flykt

2015-09-06, söndag, kl. 17:57| Kommentering avstängd

Viljan att hjälpa lät inte vänta på sig. Sedan alliansregeringen 2012 införde möjligheten att göra avdrag för gåvor (som lämnats för att främja social hjälpverksamhet eller främja vetenskaplig forskning) har personers och företags generositet kraftigt ökat .

Detta nådens år 2015 sveper en gigantisk välgörenhetsvåg över landet. Så många vill hjälpa till och lindra nöden för människorna som är på flykt i vår omvärld. Men får S/MP-regeringen som den vill skrotas avdragsrätten för gåvor vid årsskiftet. Regeringen räknar med att statskassan därigenom tillförs 250 miljoner kronor per år. Människor ger för att de vill ge och kommer skänka pengar ändå, argumenterar MP och S. Finansmarknadsminister Per Bolund i Ekots lördagsintervju här (cirka 25:55 in i inslaget), Skatteutskottets vice ordförande Leif Jakobsson här.

Jag tror inte heller att dagens möjlighet att göra gåvoavdrag i deklarationen med 1 500 kronor per år, är avgörande för den givmildhet som vi nu ser bland människor. Men jag är inte beredd att som Bolund och Jakobsson gör, reducera gåvogivarna till icke rationellt tänkande individer och företag.

För varför skulle de som av medmänsklighet skänker till stiftelser, ideella föreningar, trossamfund vara likgiltiga för möjligheten att göra avdrag? Det ökade givandet tyder som sagt på motsatsen. Den som annars skulle ha skänkt 3 000 kronor kanske ökar på till 4 000 med en avdragsmöjlighet – slutresultatet för hans eller hennes ekonomi blir ungefär detsamma. Men för den som behöver hjälp kan den extra tusenlappen betyda mycket, och det vet givaren.

Skatteeffekter påverkar människors attityder och beteenden. Det är en självklarhet inte bara för mig – fråga Skatteverket.

Email

Domarnämnden gör sig svårt löjlig, vad säger Morgan?

2015-09-01, tisdag, kl. 19:26| Kommentering avstängd

Bra att Domarnämnden inte särbehandlade Stefan Lindskog, tänker säkert någon. Själv är jag mest förfärad. Och bedrövad. Lindskog har under sju år varit justitieråd i Högsta domstolen, varav de tre senaste åren avdelningsordförande (läs: varit nr 2 i HD-hierarkien) och han var den ende som fann det lönt att söka tjänsten.

Vi tar det från början. Domarnämnden inrättades 2011 och har som främsta uppgift att föreslå regeringen vilka sökande som bör anförtros befattning som ordinarie domare. Som någon säkert minns tillsatte regeringen tidigare de högsta domartjänsterna i ett informellt och slutet förfarande utan någon som helst möjlighet till insyn.

Jag var själv ledamot i Domarnämnden under dom tre första verksamhetsåren och vet att denna nya institution har inneburit ett demokratiskt framsteg och gett regeringen ett säkrare underlag för att utnämna rätt personer till de prejudikatbildande instanserna Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Domarnämnden har en synnerligen viktig uppgift som måste skötas på ett sätt som inger respekt och förtroende för myndigheten och dess verksamhet.

Tidigare i år ledigförklarades så tjänsten som ordförande i Högsta domstolen. Den ende som sökte var som sagt nuvarande avdelningsordföranden i domstolen, justitierådet Stefan Lindskog. Han är allmänt erkänd som en av landets mest framstående jurister. I Juristsverige fanns det knappast någon som räknade med annat än att Lindskog skulle få tjänsten som ordförande, hans stundande utnämning betraktades som en formalitet.

Men nu har det alltså framkommit (tack Aftonbladet) att Domarnämnden trots de mycket speciella förhållanden i detta fall, inte tillåtit sig att avvika en tum från de beredningsrutiner som Domarnämnden normalt använder sig av i ansökningsärenden. Detta med följden att Lindskog mycket ingående har fått sin kompetens prövad och blivit granskad av en inhyrd rekryteringskonsult med uppgift att i särskilt förfarande testa Lindskogs lämplighet för jobbet.

Var Domarnämnden tveksam till Lindskogs lämplighet som ordförande i Högsta domstolen?

Naturligtvis inte, men genom ett fyrkantigt agerande i ett solklart fall har Domarnämnden olyckligt och felaktigt gett intryck av att man tvivlar på Lindskogs lämplighet som ordförande i Högsta domstolen, något som i förlängningen riskerar att skada förtroendet inte bara för Lindskog utan för landets högsta rättsliga instans i sin helhet.

Min fråga blir därför om justitieminister Morgan Johansson är beredd att ta initiativ till en ordning där ledamöterna i Högsta domstolen (och Högsta förvaltningsdomstolen) själva anförtros uppgiften att till regeringen nominera ordförande i respektive domstol?

Email
  • Mina tweets

  • De fem senaste inläggen

  • Följ mig via RSS