Maria Abrahamsson

i Riksdagen

Lagrådet protesterar – regeringen negligerar?

2015-06-24, onsdag, kl. 09:43| Kommentering avstängd

Mitt syfte är inte att tvista om juridiska teknikaliteter utan att uppmärksamma er på vad som tycks vara en trend i regeringens lagstiftningsarbete.

Låt oss ta det från början.

Jag satt och putsade på bordssilvret med nött liten trasa när Ekot meddelade (ca 2 min in i inslaget): Lagrådet underkänner regeringens förändringar av husavdraget . Och det inte på en punkt utan på flera. Till exempel är Lagrådet kritiskt mot regeringens fokus på själva städutrustningen. (Lagrådets yttrande här).

För till skillnad från tidigare förarbeten (alliansregeringens), som inte la någon vikt vid vilken utrustning som används, betonas i regeringen Löfvens lagrådsremiss att med enklare städarbete eller rengöringsarbete avses sådant arbete som inte utförs med mer avancerad städutrustning eller annan kringutrustning som inte är vanligt förekommande i en genomsnittlig bostad.

Lagrådet anmärker syrligt: ”Detta torde kunna få som resultat att, allt annat lika, en utförare som genomför en viss städning på ett snabbt och effektivt sätt med en modern och avancerad utrustning inte utför en avdragsberättigad tjänst till skillnad från om utföraren genomför samma städning med en sådan mindre effektiv utrustning som är vanligt förekommande i en genomsnittlig bostad. Det torde vidare innebära att städning med t ex centraldammsugare, skurmaskiner och mattvårdsmaskiner inte berättigar till RUT-avdrag.”

I klartext: För att städkunderna även i fortsättningen ska kunna få RUT-avdrag krävs att de anlitar städfirmor som gör jobbet med primitiv, ålderdomlig och ineffektiv utrustning. Denna illistiga plan från regeringen Löfven har alltså nu avslöjats. Vi som använder oss av RUT bör sända en tacksamhetens tanke till Lagrådet. För inte kan väl regeringen Löfven efter avslöjandet gå vidare med ett så utvecklingsfientligt och rent arbetsmiljöskadligt förslag?

Här några andra aktuella axplock där Lagrådet också har närmast förödande synpunkter:

1. Lagrådet beklagar att regeringen inte nu tar tillfället i akt att utnyttja den upparbetade och samlade kunskap som finns på området och fullföljer Föreningsutredningens förslag från 2010 om en helt ny lag om ekonomiska föreningar. (Lagrådets yttrande här).

2. Lagrådet är mycket kritiskt till regeringens förslag till implementering av EUs solvensdirektiv på försäkringsområdet: ”Enligt Lagrådets mening måste större ansträngningar göras för att lagstiftningen ska uppnå rimliga kvalitetskrav. De förslag som skickats till Lagrådet är långt ifrån tillräckligt genomarbetade, vilket visar sig i bl a felaktiga hänvisningar mellan olika paragrafer och felaktiga uppgifter i författningskommentaren. Systematiken och sammanhanget mellan olika delar av förslaget till ändringar i försäkringsrörelselagen måste generellt ses över.” (Lagrådets yttrande här).

3. Lagrådet är kritiskt till delar i regeringens förslag till ”Modernare rättegång II”. Lagrådet konstaterar att enligt förslaget ska domstolen få ta upp muntlig bevisning, om den som ska höras finns tillgänglig och det är lämpligt. Det ska inte krävas att svaranden har delgetts stämning i målet, inte heller att parterna har delgetts kallelse till den inställda förhandlingen.

Lagrådet summerar: ”Avsikten är alltså att bevisupptagning ska få ske, trots att svaranden inte vet om att målet finns. Att regeringen är medveten om det diskutabla i en sådan ordning framgår av att ordningen enligt remissen bör användas endast i rena undantagsfall. Vad som skulle kunna vara ett sådant undantagsfall nämns inte och det är svårt att föreställa sig vad som skulle göra en sådan handläggning berättigad.” (Lagrådets yttrande här).

Jag förstår att regeringen Löfven kan ha stora svårigheter att tampas med, inte minst vad gäller den inbördes sammanhållningen, och att lagstiftningens kvalitet inte alltid är högsta prio. Men så här grov kritik på kort tid från Lagrådet är ett illavarslande tecken för återstoden av mandatperioden.

Email

Då borgensåtagande för lån till bäddsoffa – nu snabblån till IS

2015-06-22, måndag, kl. 20:52| Kommentering avstängd

Till 25-årsdagen fick jag mitt efterlängtade förstahandskontrakt – 26 kvadratmeter på nedre botten i Farsta strand (HSB). Behövde akut pengar till säng och soffa samt lite annat praktiskt. Stegade in hos SEB på Västerlånggatan i Gamla stan (alltjämt min bank) för att få låna pengar. Pluggade juridik då och slog mig bestämt ner framför bankkvinnans skrivbord och hivade upp lagboken lite så där lagom nonchalant för att visa att jag minsann var en person att lita på.

Varvid banktjänstemannen påpekade att jag faktiskt redan levde på lånade pengar (studielån) och därför från bankens synpunkt var en osäker lånekund. Men kunde jag fixa en pålitlig person som kunde agera borgensman åt mig skulle man ta saken under övervägande.

Min lillebror hade både fast jobb och stabil inkomst och ställde lojalt upp. Till min stora lättnad gick kreditprövningen igenom, och 15 sköna tusenlappar senare hade jag inhandlat bäddsoffa och annat livets nödtorft som jag just då var i trängande behov av.

Minnet av mitt första och enda banklån dök upp när jag under dagen följde nyhetsrapporteringen om att svenska ungdomar hur enkelt som helst kan ta sms-lån och andra lån utan säkerhet för att finansiera sina terrorresor till IS i Syrien. Nu verkar det jobbas febrilt för att finna en lösning som sätter stopp för detta (uttalande av ansvarig minister här) men frågan kvarstår:

Hur blev det så lätt att låna?

Email

Carin Jämtins analys är rätt skruvad faktiskt

2015-06-06, lördag, kl. 08:49| 2 kommentarer

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin förklarar de vikande opinionssiffrorna för sitt parti med att väljarna har en förväntan på en förändring. Senast man kunde höra henne göra den analysen var i veckan (skrålla ner en bit i texten) med anledning av SCB:s partisympatimätning.

Låt oss leka med tanken att vi röstade på Stefan Löfven i förra valet. I skarpt läge förlorade statsministern omröstningen om sin regeringsbudget och Löfvens utlovade förändring frös inne, till hans väljares stora besvikelse. Enligt Jämtins analys bestämmer sig då dessa besvikna S-väljare för att inte lojalt sluta upp bakom Löfven. Man upphör tvärt med att visa sitt stöd för hans strävanden. Ja, S-väljarna blir så besvikna över att Löfvens minoritetsregering inte lyckas genomföra sin politik att de i opinionsmätning efter opinionsmätning säger sig sympatisera med hans politiska motståndare. Allt enligt partisekreterare Jämtins egen logik.

Men varför skulle S-sympatisörerna bete sig på detta förryckta sätt? De vore ju att dumförklara sig själva för att de röstade på ett parti som inte snabbt nog levererar de förändringar som de hoppades på före valet. För de kan väl inte gärna tro att en röst på andra partier ökar utsikterna för att socialdemokraternas valprogram genomförs?

Nog för att också jag förväntar mig politisk förändring. Men till skillnad från Jämtin är min enkla analys är att ju starkare opinionsstöd för moderaterna och Alliansen, desto snabbare kommer politiska förändringar till stånd.

 

Email

KU har höjt sig över käbbelnivån

2015-06-02, tisdag, kl. 21:40| 2 kommentarer

Utskottet anser att det var olämpligt av regeringen att så tydligt föregripa riksdagens beslut.

Regeringen kände mycket väl till att riksdagen på eftermiddagen den 18 december skulle fatta ett beslut som innebar nej tack till en förhandlingsperson med uppgift att lägga ner Bromma flygplats. Ändå – eller kanske snarare just därför – skyndade sig regeringen att på förmiddagen samma dag tillsätta en samordnare med uppgift att, ja just det, utreda förutsättningarna att lägga ner Bromma flygplats.

Det är klart att man som KU-ledamot, kontrollmakt och inte minst medborgare blir provocerad.

Ett enigt konstitutionsutskott slår fast att infrastrukturminister Anna Johansson ”inte kan undgå kritik” för beslutet att frysa Projektet E4 Förbifart Stockholm. I det här granskningsärendet brast regeringen både vad det gäller budgetlagens krav på hushållning med skattebetalarnas pengar och grundlagens beredningskrav.

Regeringens beslut att frysa byggandet av förbifarten innebar en kostnadsökning på inemot 170 miljoner, en fördyring som skattebetalarna får stå för. Och för att grundlagens beredningskrav skulle vara uppfyllt dög det inte att regeringen bara kollade med Trafikverket och den rödgrönrosa politiska ledningen i Stockholms stadshus. Man borde naturligtvis även ha inhämtat synpunkter från Stockholms läns landsting innan frysningsbeslutet togs. Det gjorde inte regeringen och för det får man kritik också av sina egna partiföreträdare i KU.

I årets granskningsbetänkande riktar ett enigt KU kritik mot regeringen i 10 ärenden. Ingen som har följt dagens nyhetsflöde lär ha missat det (bl a härhär och här). Inför KU:s presskonferens kl 14.00 i riksdagens presscenter övade jag en god stund på mitt rum. Ja, för det fall jag som ledamot av KU skulle få en mikrofon under näsan och avkrävas en kommentar till KU20.

Så här tänkte jag: För det första, jag konstaterar att KU i år kan gratulera sig till att lägga fram ett granskningsbetänkande höjt över käbbelnivån. Det var viktigt för att befästa riksdagens kontrollmakt. För det andra, man kan konstatera att KU:s eniga kritik i 10 ärenden är ett tråkigt kvitto på regeringen Löfvens oförmåga att leda landet, och på vissa statsråds bristande erfarenhet.

I den moderata konstitutionskommittén har jag haft ansvar för ärendena Bromma och Förbifarten, men också för ett annat ärende som regeringen likaså åker på däng för. Jag talar om min första och hittills enda KU-anmälan. Den handlar om regeringens strypning av de statliga anslagen till Medelhavsinstituten (Aten här, Rom här, Istanbul här).

Som kanske någon minns orsakade regeringens budgetförslag som i praktiken gick ut på att lägga ner Medelhavsinstituten stor bestörtning i Kultur- och forskningssverige. Till sist tvingades det ansvariga statsrådet Helene Hellmark Knutsson att backa och flagga för att det för instituten dramatiska beslutet kunde komma att ändras efter att regeringen utrett frågan. Ja, ni hör själva. Det var naturligtvis en bakvänd ordning av regeringen att först besluta om nedläggning och därefter inleda en beredningsprocess för att utreda om instituten var värda att bevaras.

De för Sveriges röst i världen så viktiga Medelhavsinstituten blir alltså kvar, inte vet jag hur länge men kanske kan man hoppas att KU:s eniga kritik får till effekt att institutens framtid är tryggad för överskådlig tid framöver.

Email

Samordning svaret på IS och tiggeri?

2015-05-25, måndag, kl. 21:46| Kommentering avstängd

Den av Alliansregeringen utnämnda antivåldsextremistsamordnaren Mona Sahlin (s) var häpnadsväckande slirig i gårdagens SVT Agenda. Av anledning som jag inte begriper försvarade Sahlin Stockholms stads totalsågade strategidokument om hur hemvändande IS- mördare ska bemötas. Så i kväll backade klokt stadens finansborgarråd Karin Wanngård (s) från dokumentet och flaggar för att bjuda in Alliansen till någon form av uppgörelse.

- Att Stockholm går före och nu arbetar fram en strategi mot våldsbejakande extremism är viktigt för att komma till rätta med ett växande samhällsproblem. Denna strategi vinner på att fullmäktiges partier i så bred enighet som möjligt kan stå bakom den. Majoriteten i stadshuset kommer nu att ta in synpunkter på Socialnämndens förslag och arbeta för en bred förankring när strategin slutligen behandlas av fullmäktige under hösten”, säger Wanngård.

Lättare om hjärtat blev jag också av dagens besked från regeringens nationella tiggerisamordnare Martin Valfridsson (m).

– Om du ska förbjuda tiggeri måste du antingen kriminalisera att be någon om hjälp eller kriminalisera givandet. Jag tycker inte att det är en bra lösning, säger Valfridsson.

I debatten bollas hej vilt med krav på att kriminalisera s k organiserat tiggeri. Vad det straffvärda organiserandet närmare bestämt består i är oklart, men det hindrar inte att endera dagen hojtar S, andra dagen M och tredje dagen FP: Förbjud organiserat tiggeri! Så länge jag inte begriper vad detta stridsrop går ut på och hur det ska kunna implementeras i lagstiftningen, ser jag ingen anledning att ompröva min linje.

Men samordning är bra? Överbevisa mig gärna om det.

Email
  • Mina tweets

  • De fem senaste inläggen

  • Följ mig via RSS